Spørgsmål & svar

Hvad er en akademiuddannelse?

Akademiuddannelsen er en faglig overbygning på svendebrevet, målrettet faglærte med erfaring. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og er tilrettelagt, så man kan tage den, mens man arbejder.

En akademiuddannelse er typisk delt op i obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Hvert modul afsluttes med en eksamen. Man kan vælge at tage en fuld uddannelse eller nøjes med at tage et eller flere fagmoduler.

For at få en fuld akademiuddannelse skal man tage moduler, der svarer til 60 ECTS-point. Et enkelt modul er typisk 10 ECTS-point.

Hvordan er forløbet fra tilmelding til studiestart?

Efter modtagelse af din tilmelding sker der følgende:

  1. Du modtager en automatisk bekræftelse på din tilmelding inden for en dag. Har du ikke modtaget en bekræftelse, bedes du at tjekke uønsket post/spam.
  2. Din tilmelding videresendes til den uddannelsesinstitution, hvor du er tilmeldt.
  3. Du indkaldes til fagmodulet. Skulle fagmodulet ikke blive oprettet, bliver du kontaktet vedrørende dine muligheder.

Hvem kan tage en akademiuddannelse?

Alle, som er faglærte eller har en gymnasial uddannelse og to års relevant erhvervserfaring, kan tage en akademiuddannelse. Uddannelsen kan f.eks. være relevant, når en industritekniker vil vide mere om produktionsoptimering, når en smed vil have ny viden om styring og regulering, eller når en produktionsteknolog vil specialisere sig i mikrobiologi og hygiejne.

Hvor lang tid tager det at blive uddannet?

Det kommer an på, hvor meget tid man vil afsætte i hverdagen. Tager man et eller to fagmoduler i løbet af et halvt år (det gør de fleste), kan man færdiggøre en fuld akademiuddannelse på tre år. En af de store fordele ved uddannelsen er dog netop, at man kan tage den i præcis det tempo, man vil. Hvis man vil have en fuld akademiuddannelse, skal den være afsluttet inden for seks år.

Hvor lang tid skal jeg være væk fra mit arbejde?

Typisk skal man bruge 8-10 dage på undervisning og en dag til eksamen pr. fagmodul. Derudover kommer der tid til forberedelse. Du får dine undervisningsdage at vide, så snart du tilmelder dig. Det gør det nemt for din arbejdsgiver at planlægge produktionen.

Hvor meget forberedelse kræver det?

Det er svært at sige præcis, hvor meget tid man skal bruge på at forberede sig. En tommelfingerregel er 1-2 dages hjemmearbejde pr. undervisningsdag. De fleste moduler kræver typisk 8 undervisningsdage.

Får jeg tid til at se min familie?

Uddannelsen er tilrettelagt, så man passer sit job samtidig. Det betyder, at man både bruger arbejdstid og fritid på at uddannne sig. Fordelen ved det er, at man ikke på noget tidspunkt mister kontakten til sine kolleger og sit fag, og at man samtidig får tid til familien.

Er der eksaminer? Og hvad kræver det?

Ja. Der er eksaminer – typisk mundtlige på baggrund af en skriftlig opgave. I starten af uddannelsen drejer det sig mindre opgaver på et par sider. Afgangsprojektet er på ca. 25 sider.

Hvad koster det at tage et fagmodul – og hvem betaler?

Prisen for et fagmodul varierer. Du kan finde priserne i oversigten over moduler. Hvis det er medarbejderen selv, der beslutter at bygge oven på sit svendebrev, er det i udgangspunktet medarbejderen selv, der skal betale. Er man omfattet af en overenskomst, kan man dog søge tilskud hos forskellige kompetencefonde. Husk at ansøge om støtte fra kompetencefonde inden tilmelding til uddannelse. Der ydes tilskud til både kursusafgift, materialer, transport og tab af løn.

Hvis det er virksomheden, der har valgt, hvilke fagmoduler den faglærte skal tage, er det virksomheden, der betaler og søger kompetencefonden om tilskud. Virksomheden dækker medarbejderens løn i forberedelsestiden, på undervisningsdage og eksamensdag.

Se mere på kompetencefonde.dk og ikuf.dk.

Hvad er ECTS points? Og hvad kan de bruges til?

ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer System. ECTS er et pointsystem, som alle videregående uddannelser i Europa bruger. Pointene angiver, hvor lang en uddannelse er, og hvor stor arbejdsbyrden er. For at få en fuld akademiuddannelse, skal man tage moduler, der svarer til 60 ECTS. Et modul er typisk 10 ECTS.

Hvor kan man tilmelde sig?

Du kan tilmelde dig her på hjemmesiden. Klik her.

Spørg en vejleder

Er du i tvivl om, hvornår uddannelsen starter? Eller hvad du kan få tilskud til? Eller vil du gerne høre nærmere om dine muligheder for at bygge ovenpå?

Du kan få hjælp og vejledning hos administrationen, vejledningen og uddannelsesinstitutionernes studievejledning. Find telefonnumre og mailadresser nedenfor.