Mikrobiolog

Få en grundlæggende viden inden for mikrobiologi og mikrobiologi i produktionen.

Faget ’Mikrobiologi’ lærer at planlægge og gennemføre mikrobiologiske fødevareanalyser vha. almindelige kimtællingsmetoder og at udnytte mikroorganismer i en given fødevareproduktion

Endvidere lærer du at deltage i arbejde om mikrobiologiske risici og anvendelse af mikroorganismer i produktionen.

Bakteriers og svampes morfologi, fysiologi og vækstkrav
• Patogene mikroorganismer
• Indikatorbakterier
• Fermenteringsorganismer

Mikrobiologiske arbejdsmetoder i laboratoriet
• Aseptisk arbejde
• Pladespredning
• Mikroskopi
• ATP og kontaktplader

Mikroorganismer i fødevareproduktionen
• Fermentering

Spørg en vejleder

Er du i tvivl om, hvornår uddannelsen starter? Eller hvad du kan få tilskud til? Eller vil du gerne høre nærmere om dine muligheder for at bygge ovenpå?

Du kan få hjælp og vejledning hos administrationen, vejledningen og uddannelsesinstitutionernes studievejledning. Find telefonnumre og mailadresser nedenfor.