Måleteknik

Bliv skarp til at udføre præcise målinger og vurdere måleusikkerheden.

Med faget ‘Måleteknik’ er du godt rustet til at kunne stå inde for dine målinger i dit arbejde i den kemiske og bioteknologiske industri.

Her lærer du at anvende måleudstyr og relevante statistikker til at bestemme usikkerheder ved en måling, og du får viden om, hvordan du bedst formidler data til dine samarbejdspartnere.

• Måletekniske enheder og SI-systemet
• Måletekniske begreber: Sand værdi, korrigeret resultat, nøjagtighed, repeterbarhed, repro-ducerbarhed, målefejl, følsomhed, opløsning, hysterese, drift, målenormal, sporbarhed, re-ferencemateriale.
• Måleusikkerhed – de fem hovedfaktorer.
• Kalibreringsprocedure.
• Vedligeholdelse af målenøjagtighed, herunder pleje, renholdelse, kalibrering, justering, DS/ISO 10012, stamkort, logblad og mærkningssystem.
• Elteknik og standardsignaler, herunder Ohms lov, serie og parallel, wheatstones-bro samt elektrisk temperaturmåling med termoelementer og modstandstermometre.
• Standardsignaler: 4-20 mA og tidsforsinkelser samt transmittere
• Statistik: middelværdi og spredning, normalfordeling, relativ og absolut usikkerhed, kon-fidensintervaller.
• Usikkerhedsbudget på data fra praktiske øvelser.
• Praktiske øvelser: Kalibrering af termoelementer, flowmåling med pitotrør, blende, vinge-hjulsmåler samt varmetrådsaneometer og elektrisk temperaturmåling.

Spørg en vejleder

Er du i tvivl om, hvornår uddannelsen starter? Eller hvad du kan få tilskud til? Eller vil du gerne høre nærmere om dine muligheder for at bygge ovenpå?

Du kan få hjælp og vejledning hos administrationen, vejledningen og uddannelsesinstitutionernes studievejledning. Find telefonnumre og mailadresser nedenfor.