Hygiejne- og rengøringsteknologi – udvidet

Bliv dygtigere til rengøring og hygiejne – også inden for fødevareproduktion.

I dette fag bygger du ny viden og kunnen oven på de grundlæggende færdigheder, du allerede har inden for rengøring og hygiejne.

Du bliver kvalificeret til at analysere og vurdere forskellige hygiejniske metoder, så du kan planlægge og vælge relevante rengørings- og desinfektionsmetoder og -midler i produktionsvirksomheder. Bl.a. bliver du i stand til, at varetage hygiejne i fødevareproduktion, hvor god hygiejne er særligt vigtig. Du lærer også at vurdere resultatet af en rengøringsopgave.

• Rengørings- og desinfektionsmidlers kemi, herunder:
– Rengøring og vedligeholdelse af specifikke materialer
• Produktionshygiejne, herunder:
– Hygiejnisk design og konstruktion af maskiner og udstyr
– Personlig hygiejne
– Analyse og styring af kritiske punkter (HACCP)
– Skadedyrsbekæmpelse
– Måling og vurdering af rengøringskvalitet
• Brancherelevante rengørings- og desinfektionsmetoder, herunder f.eks.:
– CIP-rengøring
– Skum-rengøring
– Allergen-rengøring
– Robot rengøring
– Innovative desinfektionsmetoder
• Lovkrav, herunder:
– Arbejdsmiljø og sikkerhed
– Spildevand og affaldshåndtering
• Vurdering og planlægning af hygiejnisk og rengøringsvenligt byggeri, herunder:
– Renovering, ombygning og konstruktion, herunder bistand til f.eks. arkitekter/
entreprenører og/eller producenter af fx hjælpemidler og robotter.
– Innovation

Spørg en vejleder

Er du i tvivl om, hvornår uddannelsen starter? Eller hvad du kan få tilskud til? Eller vil du gerne høre nærmere om dine muligheder for at bygge ovenpå?

Du kan få hjælp og vejledning hos administrationen, vejledningen og uddannelsesinstitutionernes studievejledning. Find telefonnumre og mailadresser nedenfor.