Forsøgs- og projektstyring

Bliv skarp til at planlægge og gennemføre projekter og forsøg.

Med faget ’Forsøgs- og projektstyring’ får du en professionel tilgang til at planlægge, gennemføre og evaluere mindre forsøg og projekter.

Du lærer at opstille projektmål, succeskriterier, kvalitetskrav og tidsplaner og bliver rustet til at vurdere dataindsamlingsmetoderne og til at vurdere og kvalitetssikre data. Du bliver klædt på til at afrapportere aktiviteterne og at gennemføre en præsentation af et projekt.

• Forsøgs- og undersøgelsesmetoder
– Valg og vurdering af forsøgs- og undersøgelsesplaner
– Udarbejdelse af enkle forsøgs- og undersøgelsesplaner
• Metoder til dataindsamling
– Kvalitetssikring af dataindsamling
– Statistisk behandling af data
– Evaluering og kvalitetssikring af data
• Projektstyring
– Projektplanlægning, herunder projektorganisatoriske grundelementer og projekttyper
– Etablering af projektorganisation
– Opstilling af projektmål, kvalitetskrav og tidsplaner (f eks GANTT kort)
– Projektstyring, herunder opfølgning på projektmål, kvalitetskrav, tidsplaner og ressourceforbrug
– Rapportering, risikovurdering, SWOT analyse og evaluering
• Kommunikation
– Skriftlig og mundtlig præsentationsteknik:
– Valg og anvendelse af relevante præsentationsformer
– Planlægning, strukturering og gennemførsel af en præsentation i relation til målgruppen
– Afrapportering i relation til det gennemførte projekt

Spørg en vejleder

Er du i tvivl om, hvornår uddannelsen starter? Eller hvad du kan få tilskud til? Eller vil du gerne høre nærmere om dine muligheder for at bygge ovenpå?

Du kan få hjælp og vejledning hos administrationen, vejledningen og uddannelsesinstitutionernes studievejledning. Find telefonnumre og mailadresser nedenfor.