FÅ OP TIL 10.000 KRONER TIL EFTER- VIDEREUDDANNELSE

Den nye omstillingsfond giver den enkelte ufaglærte og faglærte mulighed for at få op til kr. 10.000 til deltagerbetaling til efter- videreuddannelse på AU- og DIPLOM niveau årligt.

Ufaglærte som faglærte ansatte i offentlige og private virksomheder får nu mulighed for gratis at videreuddanne sig og få et kvalifikationsløft.

Uddannelserne udbydes på erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og maskinmesterskoler over hele landet.

Pengene dækker deltagerbetalingen på offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Aftalen har til formål at give voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet et markant løft i perioden 2018-2021.

Fra 1. august 2018 kan du med midler fra den såkaldte omstillingsfond og gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

Læs mere om fonden her

UFM’s hjemmeside her

Tilmeld dig med din e-mailadresse og få besked når der er nyheder på bygovenpaa.dk