Byg oven på din fremtid

Som faglært har du et solidt fagligt fundament og er vant til at håndtere mange opgaver i hverdagen. Men måske har du svært ved at se dig selv blive ældre i dit nuværende job og vil gerne have nye kompetencer. Måske kan du ligefrem se dig selv i en rolle med større ansvar? Der er en lang række fordele ved at bygge oven på dit svendebrev.

Fordele for den faglærte

1

Du får større forståelse for dit fag, du vil nemmere kunne se helhederne i jobbet og vil typisk kunne håndtere mere komplekse opgaver.

2

Uddannelse skaber nye jobmuligheder. Med ny viden kan du påtage dig nye ansvarsområder på specialist- eller ledelsesniveau, f.eks. som teamleder, værkstedsleder, kvalitetsansvarlig eller lagerchef.

3

De værktøjer, du får på uddannelsen, kan du bruge i praksis fra dag et. Du vil formodenligt ret hurtigt opleve at stå i situationer, hvor din nye viden gør dig i stand til at se nye løsninger på praktiske problemstillinger i hverdagen.

4

Nye kompetencer øger jobsikkerheden. Når du bygger oven på din faglighed, har du mere at tilbyde og bliver mere attraktiv på arbejdspladsen – og på arbejdsmarkedet i det hele taget. Det giver en større tryghed i hverdagen.

5

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og er skræddersyet til faglærte som dig. Typisk tager undervisningen faktisk udgangspunkt i dine egne arbejdsopgaver og udfordringer, så du selv er med til at præge forløbet.

Peter Halkier, smed, Bladt Industries

“Jeg er nødt til at tænke på min fremtid. På længere sigt er det ikke sikkert, at jeg kan holde til at arbejde som smed eller svejser, som jeg gør i dag.”

Se video

Ryan Dag Johansen, elektriker, Kemp & Lauritzen A/S

”Lærerene er så dygtige til at tage det helt fra grunden og få folk med."

Se video

Kim Diabelez, Quality Manager & Lean Coordinator, Skærbæk Bygningsindustri A/S

”Jeg kan godt lide at få teori bag de praktiske ting. Ikke at det kun er teori, vi snakker om, der er mange dagligdags eksempler i undervisningen også.”

Se video

Karina Splidsboel Røjkjær, smed/pakker, Holger Christiansen (BOSCH)

”Hvis jeg kommer ud med en maskinarbejderuddannelse, der er 15 år gammel, er der ingen job. Kommer jeg ud med en ny uddannelse, siger de: Hun kan noget, hende kan vi bruge.”

Se video

Fup og fakta

Kan jeg bruge det, jeg lærer til noget? Har jeg tid til at se sin familie? Se filmen og få svaret.

Spørgsmål og svar

Hvad er en akademiuddannelse?

Akademiuddannelsen er en faglig overbygning på svendebrevet, målrettet faglærte med erfaring. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og er tilrettelagt, så man kan tage den, mens man arbejder.

En akademiuddannelse er typisk delt op i obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Hvert modul afsluttes med en eksamen. Man kan vælge at tage en fuld uddannelse eller nøjes med at tage et eller flere fagmoduler.

For at få en fuld akademiuddannelse skal man tage moduler, der svarer til 60 ECTS-point. Et enkelt modul er typisk 10 ECTS-point.

Hvordan er forløbet fra tilmelding til studiestart?

Efter modtagelse af din tilmelding sker der følgende:

  1. Du modtager en automatisk bekræftelse på din tilmelding inden for en dag. Har du ikke modtaget en bekræftelse, bedes du at tjekke uønsket post/spam.
  2. Din tilmelding behandles, og såfremt du opfylder kravene, modtager du en mail om, at din tilmelding er godkendt.
  3. Din tilmelding videresendes til den uddannelsesinstitution, hvor du er tilmeldt.
  4. Du indkaldes til fagmodulet.

Skulle fagmodulet ikke blive oprettet, bliver du kontaktet vedrørende dine muligheder.

Hvor lang tid tager det at blive uddannet?

Det kommer an på, hvor meget tid man vil afsætte i hverdagen. Tager man et eller to fagmoduler i løbet af et halvt år (det gør de fleste), kan man færdiggøre en fuld akademiuddannelse på tre år. En af de store fordele ved uddannelsen er dog netop, at man kan tage den i præcis det tempo, man vil. Hvis man vil have en fuld akademiuddannelse, skal den være afsluttet inden for seks år.

Hvor lang tid skal jeg være væk fra mit arbejde?

Typisk skal man bruge 8-10 dage på undervisning og en dag til eksamen per fagmodul. Derudover kommer der tid til forberedelse. Du får dine undervisningsdage at vide, så snart du tilmelder dig. Det gør det nemt for din arbejdsgiver at planlægge produktionen.

Hvor meget forberedelse kræver det?

Det er svært at sige præcis, hvor meget tid man skal bruge på at forberede sig. En tommelfingerregel er 1-2 dages hjemmearbejde pr. undervisningsdag. De fleste moduler kræver typisk 8 undervisningsdage.

Får jeg tid til at se min familie?

Uddannelsen er tilrettelagt, så man passer sit job samtidig. Det betyder, at man både bruger arbejdstid og fritid på at uddannne sig. Fordelen ved det er, at man ikke på noget tidspunkt mister kontakten til sine kolleger og sit fag, og at man samtidig får tid til familien.

Er der eksaminer? Og hvad kræver det?

Ja. Der er eksaminer – typisk mundtlige på baggrund af en skriftlig opgave. I starten af uddannelsen drejer det sig mindre opgaver på et par sider. Afgangsprojektet er på ca. 25 sider.

Hvad koster det at tage et fagmodul – og hvem betaler?

Prisen for et fagmodul varierer. Du kan finde priserne i oversigten over moduler. Hvis det er dig selv, der beslutter at bygge oven på dit svendebrev, er det i udgangspunktet dig selv, der skal betale. Er du omfattet af en overenskomst, kan du dog søge tilskud hos forskellige kompetencefonde. Husk at ansøge om støtte fra kompetencefonde, inden du tilmelder dig uddannelse. Der ydes tilskud til både kursusafgift, materialer, transport og tab af løn.

Hvis det er virksomheden, du arbejder i, der har valgt, hvilke fagmoduler du skal tage, er det virksomheden, der betaler og søger kompetencefonden om tilskud. Virksomheden dækker din løn i forberedelsestiden, på undervisningsdage og eksamensdag.

Se mere på kompetencefonde.dk og ikuf.dk.

Hvad er ECTS points? Og hvad kan de bruges til?

ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer System. ECTS er et pointsystem, som alle videregående uddannelser i Europa bruger. Pointene angiver, hvor lang en uddannelse er, og hvor stor arbejdsbyrden er. For at få en fuld akademiuddannelse skal man tage moduler, der svarer til 60 ECTS. Et modul er typisk 10 ECTS.

Hvor kan man tilmelde sig?

Du kan tilmelde dig her på hjemmesiden. Klik her.

Det er ikke dyrt at blive dygtigere

Faktisk findes der gode muligheder for tilskud, når du vil bygge oven på dit faglige fundament. Afhængig af hvilken overenskomst du arbejder efter, findes der en række kompetencefonde, hvor du (eller din arbejdsgiver) kan søge tilskud til dækning af kursusafgift, materialer, transport og tab af løn.

Som medarbejder kan du også søge Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU). For at kunne modtage SVU er det et krav, at du er i job, og at fagmodulet gennemføres indenfor 8,6 uger inkl. eksamen (ved fagmoduler på 10 ECTS-point). Du kan søge om SVU for undervisningsdagene samt for de dage hvor du ikke er på job, men har fået fri (orlov) fra arbejde til at følge studiet. Læs mere på www.svu.dk.