47% af de faglærte og ufaglærte i job kan erstattes med teknologi i fremtiden!

Dette var en af pointerne på DEAs konference om robotteknologi, automation, digitalisering og andre nye teknologiers betydning for danskernes arbejdsmarked.

Internationale analyser udpeger især ufaglærte og faglærte inden for administration og byggeri, som de grupper, der vil være mest eksponeret for nye teknologier i fremtiden.

Men hvad vil det konkret sige? Og hvordan kan arbejdspladserne forholde sig proaktivt til muligheder og udfordringer forbundet med den nye teknologi?

Det har Tænketanken DEA stillet skarpt på i nye analyser, som anvender et mix af både kvantitative og kvalitative metoder:

  • Der er godt 340.000 faglærte og 170.000 ufaglærte ansat i et job, som er velegnet til at blive erstattet af robotter eller digitale løsninger.
  • At være en potentielt teknologiudsat uddannelsesgruppe er ikke nødvendigvis ensbetydende med at blive presset ud eller ned i løn.
  • De teknologiudsatte er mindre tilbøjelige til at skifte branche

I forlængelse heraf præsenterede HANNE SHAPIRO futures et nyt kvalitativt studie af, hvordan faglærte og ufaglærte inden for administration og byggeri eksponeres for ny teknologi på arbejdspladsen: ”Implementering af teknologi er ikke længere færdige systemer, der rulles ud. Man skal turde at få fødderne våde – konsekvenser for faglighed og ledelsesroller”

Hanne Shapiro pointerer en række opmærksomhedspunkter i forhold til teknologiimplementering:

  • Ledelse af forandringsprocesser
  • Kommunikation om visioner og mål
  • Involvering og samspil
  • Digitalt mindset – også hos ledere
  • Fagligheden og ændringer i denne
  • Arbejdsorganiseringen

Studiet er udført i samarbejde med Oxford Research og finansieret af Tænketanken DEA.

Læs mere om analyserne: her

Tilmeld dig med din e-mailadresse og få besked når der er nyheder på bygovenpaa.dk